This course is not open for enrollment

Samtal som når fram 25/11

INSTÄLLD

Dags att övervinna konflikter och bli förstådd!

Dags att övervinna konflikter
och bli förstådd!

Vill du skapa god kontakt med andra och känna att du tryggt kan ta upp svåra ämnen,
utan att riskera infekterade relationer? Då är den här kursen för DIG!

Vill du skapa god kontakt med andra och känna att du tryggt kan ta upp svåra ämnen,
utan att riskera infekterade relationer? Då är den här kursen för DIG!

Kursinnehåll

Kursinnehåll

Det här kommer du att lära dig:
Du kommer att få förståelse för polarisering och konflikt i samtal och grupper samt vilka effektiva tekniker som finns för att bemöta och hantera polariserade åsikter. Du kommer att få ta del av effektiva kommunikationsstrategier för att bygga broar mellan grupper med olika uppfattningar. Du kommer att träna praktisk empati som verktyg för att skapa ömsesidig respekt.  

Kursens delmoment:

• Vad är polarisering och vad får det för konsekvenser?  
• Polariserad kommunikation.  
• Så skapar du förutsättningar och förståelse.  
• Lyssnandestrategier.  
• Kroppsspråk.
• Utmaningar i kommunikationen.  
• Konkreta kommunikationsmetoder.  
• Konflikt – så gör du för att hantera och lösa den.
• Försoning.
 
Välkommen!

Det här kommer du att lära dig:
Du kommer att få förståelse för polarisering och konflikt i samtal och grupper samt vilka effektiva tekniker som finns för att bemöta och hantera polariserade åsikter. Du kommer att få ta del av effektiva kommunikationsstrategier för att bygga broar mellan grupper med olika uppfattningar. Du kommer att träna praktisk empati som verktyg för att skapa ömsesidig respekt.  

Kursens delmoment:

• Vad är polarisering och vad får det för konsekvenser?
• Polariserad kommunikation.  
• Så skapar du förutsättningar och förståelse.  
• Lyssnandestrategier.  
• Kroppsspråk.
• Utmaningar i kommunikationen.  
• Konkreta kommunikationsmetoder.  
• Konflikt – så gör du för att hantera och lösa den.
• Försoning.
 
Välkommen!

Om kursledaren Karin Nordlander
Karin är samtalsterapeut, föreläsare och författare med många års erfarenhet av att hantera polarisering och konflikter. Hon har hjälpt individer och organisationer att förbättra sin kommunikation och med konflikthantering.

Länk till Karins hemsida: www.karinnordlander.se

Xenia


*****

”Jag kommer att våga prova kommunicera med de personerna (som har helt andra åsikter) i stället för att vara tyst” Det mest värdefulla inslaget i kursen: ”Insikten om att inte låta känslorna tala, men att jag får tala om mina känslor”

”Jag kommer att våga prova kommunicera med de personerna (som har helt andra åsikter) i stället för att vara tyst” Det mest värdefulla inslaget i kursen: ”Insikten om att inte låta känslorna tala, men att jag får tala om mina känslor”