Varför behövs kursen?

Samtal som når fram

Ur samhällsperspektiv
Vårt samhälle är präglat av ökande polarisering och konflikter. Politik, sociala frågor och personliga åsikter har delat människor i olika läger. Intresset av att lyssna på varandra tycks ha försvunnit, dialog och diskussioner mellan olika perspektiv uppmuntras inte längre. Vi behöver verktyg och kompetens för att överbrygga dessa klyftor och återupprätta meningsfull kommunikation och konstruktiv debatt.

Ur individuellt perspektiv
Många har sett sina relationer försämras och ibland förstöras av polariseringen. Konflikter och polariserade samtal skapar stress, frustration och isolering. Kursen ger dig verktygen för att känna dig trygg i att bemöta polarisering, förstå andra människors perspektiv och skapa ömsesidig respekt.

Det här kommer du att lära dig:
Du kommer att få förståelse för polarisering och konflikt i samtal och grupper samt vilka effektiva tekniker som finns för att bemöta och hantera polariserade åsikter.
Du kommer att få ta del av effektiva kommunikationsstrategier för att bygga broar mellan grupper med olika uppfattningar. Du kommer att träna praktisk empati som verktyg för att skapa ömsesidig respekt.

Kursens delmoment: 
• Vad är polarisering och vad får det för konsekvenser?  
• Polariserad kommunikation.  
• Så skapar du förutsättningar och förståelse.  
• Lyssnandestrategier.  
• Kroppsspråk.
• Utmaningar i kommunikationen.  
• Konkreta kommunikationsmetoder.  
• Konflikt – så gör du för att hantera och lösa den.
• Försoning.

Kursinformation:  
• Titel: Samtal som når fram
• Varaktighet: 4 timmar (med raster)
• Plats: Online. Du får länk till Zoom vid anmälan
• Pris: 395:- (inklusive moms)Kommande onlinekurser

Kommande onlinekurser

Samtal som når fram
Söndag 12 november Tid: Kl 11-15
Pilot, live digital

Samtal som når fram
Lördag 25 november
Tid: Kl 13.30-17.30
Live digital